IMG_1667.jpg
 

english

 

polski

 
 
 

I was born and raised in a small town, I lived in many European cities, I travel a lot, to the places I haven't been to and I'm coming back to those where I left my favourite people and spaces. Where I am, whether it is forest in the backyard of my home or a family's birthday party or a wedding day of one of my couples, camera is an extension to my mind, machine taken straight out of my heart that allows me to stop forever what my eyes see.  When I photograph, film or just look at the sky, I am always myself. This is my key to push things forward, to always make two more steps. I love what I do and I always put my whole self into it. This is the only way I know to be happy.

 

Urodziłam się i wychowałam w małym miasteczku, mieszkałam w wielu europejskich miastach, dużo podróżuję, do miejsc, w których nie byłam i wracam do tych, w których opuściłam moich ulubionych ludzi i przestrzenie. Tam gdzie jestem, bez względu na to, czy jest to las na podwórku mojego domu, czy przyjęcie urodzinowe rodziny lub dzień ślubu jednej z moich par, aparat jest przedłużeniem mojego umysłu, maszyną wyjętą wprost z mojego serca, która pozwala mi na zawsze zatrzymać co widzą moje oczy. Zawsze jestem sobą. To mój klucz do ciągłego rozwoju. Kocham to, co robię i zawsze wkładam w to całą siebie. To jedyny sposób, który znam, aby być szczęśliwą.

 

 

I travel a lot around Poland and Europe.

I am always up to food with you or a photoshoot or a mentoring if you need one. Just let me know :)

 

Dużo podróżuję po Polsce i Europie.

Zawsze jestem gotowa na wspólny posiłek z tobą, sesję zdjęciową lub warsztaty, jeśli tego potrzebujesz. Po prostu daj mi znać :)

 
 
travel dates kamila piech.jpg
 

 

Some facts about me...

I love reading books on the airplane and looking out of the window for search of freedom or watching next really good episodes of my favourite tv series with my Man by my side.

I am addicted to herbal teas.

My cat Mishka wakes me up everyday at 5:37am, I feed her and then I sit down in front of a computer and start my work.

I collect feathers, sea glass, stones, cones, vinyls, old cameras, books, nature in different forms...

I love watching birds.

I sign in a car. I drive a lot so I sing a lot.

When I photograph I make crazy faces, that make people laugh :)

 

Kilka faktów o mnie ...

Uwielbiam czytać książki w samolocie i patrzeć przez okno w poszukiwaniu wolności lub oglądać kolejną serię ulubionego serialu z moim mężczyzną u boku.

Jestem uzależniona od herbat ziołowych.

Moja kotka Miszka budzi mnie codziennie o 5:37 rano, karmię ją, a potem zaczynam pracę.

Zbieram pióra, szkło morskie, kamienie, szyszki, winyle, stare aparaty fotograficzne, książki, naturę w różnych formach ...

Uwielbiam oglądać ptaki.

Śpiewam w samochodzie. Dużo jeżdżę, więc dużo śpiewam.

Kiedy fotografuję, robię szalone miny, które rozśmieszają ludzi :)

 
kamila piech wedding photography.jpg
IMG_2335sm.jpg
 

I want You to know all this about me, as this is very important in my work. I will always be myself in my work when creating memories for You. How I see it's who I am.

I don't do standard photographs. I am not perfect. I make mistakes. Memories I will create for you will be like this. They will be true, magic, beautiful, yours, through my eyes.

I want You to take this journey with me and fall in love again.

 

Chcę, żebyście o tym wszystkim wiedzieli, ponieważ ma to ogromny wpływ na to jak pracuję. Zawsze jestem sobą w tym co robię, tworząc dla Ciebie wspomnienia. Jestem tym co widzę.

Nie robię standardowych fotografii. Nie jestem idealna. Popełniam błędy. Wspomnienia, które dla ciebie stworzę, będą takie. Prawdziwe, magiczne, piękne, twoje, przez moje oczy.

Chcę, byście wybrali się ze mną w tę podróż i zakochali się ponownie.

 

kamila piech fotografia slubna.jpg
kamila piech fotograf slubny.jpg
 

Features:

2012 - Bridelle

2013 - Bridelle

2014 - Winner of Bridelle Trendsetters 2014 - plebiscyt

2014 - Bridelle

2014 - Sweet Wedding

2014 - Sweet Wedding

2015 - Winner of Bridelle Trendsetters 2015 - plebiscyt 

2015 - Bridelle

2016 - Wasz Piękny Ślub - book / książka

2016 - Niezłe Aparaty - podcast

2017 - ZankYou

 

Magazine Publications:

2015 - Magazyn Wedding

2016 - Magazyn Twój Ślub

2017 - Magazyn Wedding

2018 - Magazyn Twój Ślub

 

Speaking:

2015 - Fire In The Woods

2016 - Looks Like Film - Warsaw

2016 - Fire In The Woods

2017 - Fire In The Woods

2018 - Let The Fire Burn

2019 - Let The Fire Burn