Hi! :)

I am Kamila and I am very pleased that you spend your time with me :) Let's get to know each other! Below you will meet me and here you can tell me all about yourself.

 

Cześć! :)

Jestem Kamila i jest mi bardzo miło, że spędzasz swój czas ze mną :) Poznajmy się! Poniżej przeczytasz mnie, a o sobie opowiedz mi tutaj.

 

IMG_1667.jpg

 

english

 

polski

 
 

I was born and raised in a small town, I lived in many European cities, I travel a lot, to the places I haven't been to and I'm coming back to those where I left my favourite people and spaces. Where I am, whether it is forest in the backyard of my home or a family's birthday party or a wedding day of one of my couples, camera is an extension to my mind, machine taken straight out of my heart that allows me to stop forever what my eyes see.  When I photograph, film or just look at the sky, I am always myself. This is my key to push things forward, to always make two more steps. I love what I do and I always put my whole self into it. This is the only way I know to be happy.

 

Urodziłam się i wychowałam w małym miasteczku, mieszkałam w wielu europejskich miastach, dużo podróżuję, do miejsc, w których nie byłam i wracam do tych, w których opuściłam moich ulubionych ludzi i przestrzenie. Tam gdzie jestem, bez względu na to, czy jest to las na podwórku mojego domu, czy przyjęcie urodzinowe rodziny lub dzień ślubu jednej z moich par, aparat jest przedłużeniem mojego umysłu, maszyną wyjętą wprost z mojego serca, która pozwala mi na zawsze zatrzymać co widzą moje oczy. Zawsze jestem sobą. To mój klucz do ciągłego rozwoju. Kocham to, co robię i zawsze wkładam w to całą siebie. To jedyny sposób, który znam, aby być szczęśliwą.

 

 
Travel pland kamila piech.jpg
 

 

I travel a lot but lately more into myself.

I love my home, my forest, my birds and I appreciate more spreading some roots around like a tree.

I am always up to food with you or a photoshoot or a mentoring if you need one. Just let me know :)

 

Dużo podróżuję, ale ostatnio bardziej w siebie.

Kocham mój dom, mój las, moje ptaki i doceniam bardziej zapuszczanie korzeni dookoła tak jak drzewo.

Zawsze jestem gotowa na wspólny posiłek z tobą, sesję zdjęciową lub warsztaty, jeśli tego potrzebujesz. Po prostu daj mi znać :)

 

 
IMG_2553.jpg
 

 

Some facts about me...

I am a certified yoga teacher in the Hatha Vinyasa tradition - 200 hr Becoming Balance RYT - and regularly run classes in Przylesie 12.

I love to plan my day in a notebook on a hammock under wallnut tree or in a deck chair in my favourite love corner in our forest.

I'm addicted to herbs. I collect, drought, macerate, create syrups, oils and eat for power :)

I love making preserves. Strawberries, cherries, asparagus, tomatoes, plums, currants, raspberries, beans, lime, pine, tinctures, syrups, compotes, juices, jams, plum jam, dried. Kitchen is a second home for me,

I dream about my own mini weekend restaurant in Przylesie, on the veranda, and in warm months in the garden <3

My cat Mishka wakes me up every day around 4 o'clock, she comes to hug, and thanks to her I start the day early.

I am collecting feathers, sea glass, stones, cones, vinyls, old cameras, nature in various forms ...

I try to live less waste, organic and bio, cruelty free, healthy.

Passionately watching birds, I make notes, I catalog feathers.

I sing. A lot. I have a gift for memorizing song lyrics. I am singing really a lot!

When I'm photographing I'm in my world where I can express what I see and feel :)

 

Kilka faktów o mnie ...

Jestem certyfikowanym nauczycielem yogi w tradycji Hatha Vinyasa - 200 hr Becoming Balance RYT - i regularnie prowadzę zajęcia w Przylesie 12.

Uwielbiam planować mój dzień w notesie, na hamaku pod orzechem lub w leżaku w moim ulubionym miłosnym kąciku w ogrodzie.

Jestem uzależniona od ziół. Zbieram, suszę, maceruję, tworzę syropy, oleje i jem na potęgę :)

Kocham robić przetwory. Truskawki, czereśnie, szparagi, pomidory, śliwki, porzeczki, maliny, fasolka, lipa, sosna, nalewki, syropy, kompoty, soki, dżemy, powidła, suszone. Kuchnia to dla mnie drugi dom,

Marzę o własnej mini restauracji weekendowej w Przylesiu, na werandzie, a w ciepłe miesiące w ogrodzie <3

Moja kotka Miszka budzi mnie codziennie około 4 rano, przychodzi się poprzytulać, a ja dzięki niej wcześnie zaczynam dzień.

Zbieram pióra, szkło morskie, kamienie, szyszki, winyle, stare aparaty fotograficzne, naturę w różnych formach ...

Próbuję żyć less waste, organic i bio, cruelty free, healthy.

Namiętnie oglądam i obserwuję ptaki, tworzę notatki, kataloguję pióra.

Śpiewam. Dużo. Mam dar do zapamiętywania tekstów piosenek. Śpiewam bardzo dużo!

Kiedy fotografuję jestem w swoim świecie, w którym mogę wyrazić to co widzę i czuję :)

 

kamila piech wedding photography.jpg
IMG_2335sm.jpg

 

I want You to know all this about me, as this is very important in my work. I will always be myself in my work when creating memories for You. How I see it's who I am.

I don't do standard photographs. I am not perfect. I make mistakes. Memories I will create for you will be like this. They will be true, magic, beautiful, yours, through my eyes.

I want You to take this journey with me and fall in love again.

 

Chcę, żebyście o tym wszystkim wiedzieli, ponieważ ma to ogromny wpływ na to jak pracuję. Zawsze jestem sobą w tym co robię, tworząc dla Ciebie wspomnienia. Jestem tym co widzę.

Nie robię standardowych fotografii. Nie jestem idealna. Popełniam błędy. Wspomnienia, które dla ciebie stworzę, będą takie. Prawdziwe, magiczne, piękne, twoje, przez moje oczy.

Chcę, byście wybrali się ze mną w tę podróż i zakochali się ponownie.

 

kamila piech fotografia slubna.jpg
kamila piech fotograf slubny.jpg

Features:

2012 - Bridelle

2013 - Bridelle

2014 - Winner of Bridelle Trendsetters 2014 - plebiscyt

2014 - Bridelle

2014 - Sweet Wedding

2014 - Sweet Wedding

2015 - Winner of Bridelle Trendsetters 2015 - plebiscyt 

2015 - Bridelle

2016 - Wasz Piękny Ślub - book / książka

2016 - Niezłe Aparaty - podcast

2017 - ZankYou

 

Magazine Publications:

2015 - Magazyn Wedding

2016 - Magazyn Twój Ślub

2017 - Magazyn Wedding

2018 - Magazyn Twój Ślub

 

Speaking:

2015 - Fire In The Woods

2016 - Looks Like Film - Warsaw

2016 - Fire In The Woods

2017 - Fire In The Woods

2018 - Let The Fire Burn

2019 - Let The Fire Burn


IMG_2053.jpg
IMG_2388.jpg