MARTA + ALEX - LOVE IN KRAKÓW

Przed nami jeden z najpiękniejszych momentów życia Marty i Alex'a, ich najbliższej rodziny i przyjaciół. A pomiędzy całą tą miłością - ja. Czasem po środku lub lub w oddali, gdzieś z boku czy na tyłach. Byłam i całe to piękno mogłam dla nich chwytać ♡ I te zdjęcia, to spotkanie, sprawiło, że tęsknie za nimi. To w tym dniu Marta i Alex posadzili mnie razem z gośćmi przy stole, otoczyli opieką, przytulili gdzieś pomiędzy wszystkim. 

dziękuję Wam Kochani z całego mojego serca, że już w Londynie, kiedy poznaliśmy się po raz pierwszy, byliście jak przyjaciele ♡ Ci prawdziwi, którzy zawsze są ♡

Wzruszam się kiedy za każdym razem oglądam Wasze zdjęcia ♡ i wtedy do Was piszę ♡ a Wy przysyłacie mi zdjęcie Waszych uśmiechniętych twarzy! ♡

Dziękuję Wam, że mnie odnaleźliście na tej planecie ♡

A teraz! Chodźcie, obejrzymy razem zdjęcia! 

 

Here we see one of the most beautiful moments of Marta and Alex's life, their closest family and friends. And between all this love - me. Sometimes in the middle or in the distance, somewhere on the side or in the back. I was there to capture all this beauty for them ♡ And these photos, this meeting, made me miss them. It was on this day that Marta and Alex sat me with the guests at the table, took care of me, hugged somewhere in between everything.

thank you, Kochani, with all my heart, that already in London, when we met for the first time, you were like friends ♡ The real ones who are always there ♡

I'm moved every time I watch your photos and then I write to you to tel you that ♡ and You send me a picture of Your smiling faces! ♡

Thank you for finding me on this planet ♡

And now! Come, look at the pictures together!